CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN BĐS SINH LAND

  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Hình ảnh cập nhật đất dịch vụ Thăng Long 9, Lai Xá, đã lắp đặt đường điện

Hình ảnh cập nhật đất dịch vụ Thăng Long 9, Lai Xá, đã lắp đặt đường điện

Sau rất nhiều năm tháng chờ đợi, khu đất dịch vụ Thăng Long 9 Lai Xá đã có động thái tiếp tục triển khai phần điện đi ngầm. Sau đây là một số hình ảnh tại công trường.

đất dịch vụ thăng long 9 Lai Xá

đất dịch vụ thăng long 9 lai xá

đất dịch vụ thăng long 9 lai xá

đất dịch vụ thăng long 9 lai xá

đất dịch vụ thăng long 9 lai xá

đất dịch vụ thăng long 9 Lai Xá

Đánh giá
Hotline: 0988.03.03.03