CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN BĐS SINH LAND

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Lập (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội đáng chú ý nhất.

4. Đường nối KĐT Tân Tây Đô với KĐT Lideco

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Lập, huyện Đan Phượng đáng chú ý có tuyến đường nối KĐT Tân Tây Đô với KĐT Lideco dài khoảng 315 m. Tuyến có điểm đầu ở KĐT Lideco trên đường 79 đối diện với tuyến số 3 của KĐT này. Tuyến kết thúc ở đoạn gần bãi xe Tân Tây Đô.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Tuyến có điểm đầu ở KĐT Lideco trên đường 79 đối diện với tuyến số 3 của KĐT này.

Tuyến kết thúc ở đoạn gần bãi xe Tân Tây Đô.

Toàn cảnh tuyến đường.

5. Tuyến nối đường 79 với KĐT Tân Tây Đô

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Lập đáng chú ý có tuyến nối đường 70 với KĐT Tân Tây Đô dài khoảng 987 m. Tuyến có điểm đầu ở đường 79 đoạn đối diện tuyến số 31 của KĐT Lideco. Tuyến đường này cơ bản chạy dọc KĐT Tân Tây Đô (chạy song song với đường Vạn Xuân) và kết thúc khi hết khu đô thị này.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Tuyến có điểm đầu ở đường 79 đoạn đối diện tuyến số 31 của KĐT Lideco.

Theo quy hoạch, đây là tuyến đường lớn qua KĐT này.

Tuyến đường này cơ bản chạy dọc KĐT Tân Tây Đô (chạy song song với đường Vạn Xuân) và kết thúc khi hết khu đô thị này.

 

6. Tuyến nối đường mục 2 với Vạn Xuân

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Lập đáng chú ý có tuyến nối đường mục 2 với Vạn Xuân dài khoảng 432 m. Tuyến có điểm đầu ở đường mục 2 đoạn tiếp giáp với KĐT Tân Tây Đô (tính từ KĐT Lideco đến Tân Tây Đô). Tuyến giao với đường mục 1 ở khu vực bãi xe Tân Tây Đô. Tuyến kết thúc ở đường Vạn Xuân đoạn ngõ vào bãi xe Tân Tây Đô (ngõ đối diện KĐT Nam 32 trên đường Vạn Xuân).

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Tuyến có điểm đầu ở đường mục 2 đoạn tiếp giáp với KĐT Tân Tây Đô (tính từ KĐT Lideco đến Tân Tây Đô).

Tuyến giao với đường mục 1 ở khu vực bãi xe Tân Tây Đô. Tuyến kết thúc ở đường Vạn Xuân đoạn ngõ vào bãi xe Tân Tây Đô (ngõ đối diện KĐT Nam 32 trên đường Vạn Xuân).

Xem thêm thông tin : Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội 

(Theo Vietnammoi.vn)

Đánh giá
Hotline: 0988.03.03.03