CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN BĐS SINH LAND

  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Hà Nội: Đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán tại huyện Thanh Oai

Hà Nội: Đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán tại huyện Thanh Oai

(BĐT) – Ngày 21/10, Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 Quốc gia phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thanh Oai sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở để bán tại khu đấu giá quyền sử dụng đất K3 thị trấn Kim Bài – giai đoạn 1, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội (Lần 4).

đấu giá tại huyện thanh oai

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, đấu giá quyền sử dụng 62.179,1 m2 đất để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở để bán tại khu đấu giá quyền sử dụng đất K3 thị trấn Kim Bài – giai đoạn 1, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội.

Trong đó, đất ở liền kề (ký hiệu ô đất 0.3.1.7/DLK, 0.3.1.5/DLK, 0.3.1.4/DLK, 0.3.2.2/DLK) có diện tích 14.217,7 m2. Đất ở biệt thự (ký hiệu ô đất 0.3.2.4/DBT, 0.3.2.6/DBT, 0.3.2.7/DBT) có diện tích 9.688,9 m2. Đất ở liền kề và đất ở biệt thự đều có mục đích sử dụng là đất ở. Đối với tổ chức trúng đấu giá quyền sử dụng đất, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; thời hạn sử dụng đất 50 năm (tính từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá). Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng ổn định, lâu dài.

Đất xây dựng nhà ở xã hội có diện tích 7.985,7 m2. Tổ chức trúng đấu giá có trách nhiệm đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật xung quanh khu đất; dự án nhà ở xã hội sẽ được thực hiện theo dự án riêng; quy mô đầu tư, chủ đầu tư, quản lý sau đầu tư sẽ được xác định khi triển khai dự án.

Còn lại là đất cây xanh, đất hạ tầng kỹ thuật và đất giao thông có tổng diện tích 30.286,8 m2. Hình thức sử dụng đất là Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất; tổ chức trúng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực theo quy hoạch được duyệt, sau đó bàn giao lại cho chính quyền địa phương quản lý theo quy định.

Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất đối với diện tích 23.906,6 m2 đất (đất ở liền kề và đất ở biệt thự) là 42.423.078 đồng/m2. Tổng giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm hơn 1.014 tỷ đồng. Tiền đặt trước hơn 202 tỷ đồng.

Nhà đầu tư tham gia đấu giá là tổ chức phải thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 55 Luật Đất đai đảm bảo các điều kiện để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Khoản 3 Điều 58 Luật Đất đai; Điều 21 Luật Nhà ở năm 2014, sửa đổi bổ sung bởi Khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư 2020; Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Điều 1 Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 3/4/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai…

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá từ ngày 2/10 đến 17 giờ ngày 18/10/2023. Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức đấu giá bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng và tối thiểu phải qua 3 vòng đấu bắt buộc và theo phương thức trả giá lên. Cuộc đấu giá được tổ chức vào sáng ngày 21/10/2023 tại Hội trường UBND huyện Thanh Oai, số 135, thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội.

Về trang chủ

Vào nhóm zalo nguồn hàng BĐS SINH LAND

Đánh giá
Hotline: 0988.03.03.03