CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN BĐS SINH LAND

  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Hà Nội ủy quyền cho cấp huyện duyệt giá khởi điểm đấu giá đất.

Hà Nội ủy quyền cho cấp huyện duyệt giá khởi điểm đấu giá đất.

(BĐT) – Hà Nội ủy quyền cho cấp huyện quyết định thành lập hội đồng thẩm định giá đất cụ thể và quyết định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp khu đất đấu giá có giá trị từ 30 tỷ đồng trở lên.
Hà Nội ủy quyền cho cấp huyện phê duyệt giá khởi điểm đấu giá đất. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Hà Nội ủy quyền cho cấp huyện phê duyệt giá khởi điểm đấu giá đất. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành quyết định về việc ủy quyền các nội dung thuộc trách nhiệm của UBND Thành phố liên quan đến xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Theo quyết định trên, UBND Thành phố ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định thành lập hội đồng thẩm định giá đất cụ thể và quyết định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp khu đất đấu giá có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất) từ 30 tỷ đồng trở lên để giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Hà Nội.

UBND cấp huyện có trách nhiệm thực hiện quyền, nhiệm vụ đã được UBND Thành phố ủy quyền và theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND Thành phố trong phạm vi quyền, nhiệm vụ được ủy quyền; không được ủy quyền lại cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện quyền, nhiệm vụ đã được ủy quyền tại quyết định này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền giải quyết, UBND cấp huyện tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND Thành phố xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện về tài chính, nguồn nhân lực và các điều kiện cần thiết khác để thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền; chỉ đạo các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính – Kế hoạch và phòng, ban có liên quan rà soát, tham mưu, báo cáo UBND cấp huyện triển khai nội dung được UBND Thành phố ủy quyền theo quy định pháp luật…

UBND Thành phố cũng tiếp tục ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định điều chỉnh tăng hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng thuộc đô thị, đầu mối giao thông, khu dân cư tập trung có lợi thế, khả năng sinh lợi.

Về việc này, Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức sơ kết đánh giá kết quả công tác ủy quyền, báo cáo UBND Thành phố xem xét việc tiếp tục ủy quyền làm cơ sở tổ chức thực hiện cho thời gian tiếp theo.

Đánh giá
Hotline: 0988.03.03.03